Saturday, January 17, 2009

Wrist Phone

தொலைபேசி என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது நம் வாழ்வில். அதிலும் கைத்தொலைபேசி என்பது மனிதனின் உறுப்புகளில் ஒன்றுபோல் ஆகிவிட்டது என்றால் மிகையாகாது. அந்தளவிற்கு அதன் தேவை இருக்கின்றது. சிலசமயங்களில் ஆபத்தில் இருக்கும்போது இந்த கைத்தொலைபேசிகளின் தேவை அளப்பரியது. அதனால்தான் இந்த புதியவடிவிலான மணிக்கட்டு தொலைபேசி (Wrist Phone) ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இது தீயினாலோ அல்லது நீரினாலோ அழிந்துவிடாது. ஆகையினால் ஆபத்தான வேளையில் உங்கள் கையில் மணிக்கூடுபோல் ஒட்டியிருக்கும் இந்த தொலைபேசியூடாக அழைப்பினை ஏற்படுத்தி, ஆபத்திலிருந்து மீள முடியுமென கண்டுபிடிப்பாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். இதன் விலையும் மிகக் குறைவாம். சரி, அந்த Wrist Phoneஇன் அழகினை படங்களில் காணுங்கள்.


No comments: